RO
În contextul normelor sociale actuale, corpul feminin este adesea idealizat. Alura sa este fetișizată din toate unghiurile posibile iar femeia, ca persoană, se pierde în lumina sexualizării și este criticată din perspectiva masculină. Ceea ce face Cutuș este să sfărâme mirajul creat de bărbați și să prezinte femeia văzută prin ochii ei; “ei” în calitate de artistă și “ei” în calitate de femeie.
Cutuș a ales să picteze nuduri feminine pentru a redefini relația ei cu corpul, redobândind prin acest proces posesia propriei sale imagini. Privirea masculină i-a violat abilitatea de a-și menține agentivitatea asupra propriului corp așadar ea se auto-revendică ca o ființă sexuală prin propria sa obiectificare. A observat cum privirea masculină a fetișizat femeia pentru propria lor plăcere, creând fantezii chiar și în sfera queer prin hiper-sexualizarea intimității lezbiene, reducând-o la o formă de divertisment pentru publicul masculin. Prin interpretările ei asupra nudului, Cutuș evidențiază privirea feminină și felul în care această perspectivă sexualizează corpul feminin, deosebindu-se astfel de standardele impuse. Răsturnând paradigma, artista expune femeia văzută de către femeie și efortul încercărilor de a dezînvăța percepția toxică impusă de-a lungul timpului.
Expoziția este deschisă timp de 24 de ore începând cu de pe 1 ianuarie, ora 18.00 până pe 2 ianuarie, ora 18.00
Pe durata expoziției, spațiul va fi înregistrat și disponibil pe pagina de Twitch Stirbei47 și pe Instagram Live @stirbei47

EN
In the context of today’s societal norms, the female body is oftentimes idealized. Its allure is fetishized from all possible angles and the female, as a person, is lost in the glare of sexualization and is criticized from a male’s standpoint. What Cutuș does is shatter the mirage created by men and present the woman as seen through her eyes; “her” as in the artist and “her” as in the woman.
Cutuș choses to paint nude female bodies in order to redefine her relationship with her body, regaining through this process ownership of her personal image. As the male gaze has violated her ability to maintain agency over her body, she reclaims herself as a sexual being through self-objectification. She has looked at how the male gaze has fetishized the female for their own pleasure, creating fantasies even around the queer sphere represented in the over-sexualization of lesbian intimacy, reducing it to a form of entertainment for the male public to enjoy. Through her interpretation of the nude, Cutuș highlights the female gaze and its way of sexualizing the female body, differentiating itself from the imposed standards. By flipping the paradigm, the artist showcases the woman seen by a woman and the struggles of trying to unlearn the toxic views that have been imposed throughout time.
The exhibition will be opened for 24 hours starting January 1st, 6pm and ending January 2nd, 6pm
The exhibition will be recorded and available on Twitch at Stirbei47 and on Instagram Live @stirbei47


Back to Top